project - school SAG

De campus Sint-Aloysius met een middenschool voor ASO en TSO voor KOGEKA zit geprangd in zijn inpandige site in het centrum van Geel. Het ontwerp verdicht het programma op de site, maar herschikt tegelijk de open ruimte binnen de school zodat ze meer kwaliteit biedt. De voorheen langgerekte, kale speelplaats, wordt nu visueel verdeeld door een centraal nieuw bouwvolume waar de speelplaats wel onderdoor loopt. Dit centrale volume huisvest ook het meest centrale programma met name de bibliotheek/mediatheek en de leraarsruimte. Het is dan ook dé plek voor ontmoeting en informeel contact, het is het hart en de sociale ruimte voor de school

In de Kollegestraat werd de oude Landbouwschool vervangen door een nieuwbouw. De straatgevel ervan bleef als historisch relict behouden. De noden vereisten een grotere gebouw en reikt dan ook hoger dan de oude gevel met een teruggetrokken verdieping. Een centrale trappenhal ontsluit en brengt daglicht in de kern. Het aanpalende oude rectorhuis staat ook op de erfgoedlijst en kon als geheel behouden blijven. Binnenin werd het bruikbaar gemaakt voor onderwijs door een nieuwe structuur in staal en beton en werden de oude schouwen opnieuw geïntegreerd