project - IDC 3 - Howest

Nieuwbouw voor het Industrial Design Centre voor Howest Kortrijk. De opdracht bestond erin een koppelgebouw in te passen tussen twee bestaande gebouwen met als doel de campus voor productontwikkeling uit te breiden. De belangrijkste randvoorwaarde bestond uit de beperkte inkijk naar naburige percelen wat in het ontwerp vroeg om een specifieke oplossing voor de hoger gelegen gevels. Het gebouw speel hierop in met een translucente gevel vanaf de tweede bouwlaag.

Het volume markeert zich in de lange gevel door vooruit te springen en fungeert zo als signaalfunctie voor de nieuwe toegang. Verder wil het gebouw zo weinig mogelijk 'gedesignd' zijn. Het bestaat uit een erg flexibele structuur van kolommen en een lichtgewicht betonplaat met ingestorte technieken. De gevels zijn een erg neutrale rasterstructuur en de kleur is clean-grijs. Hierdoor is het gebouw slechts structuur en spreekt de inhoud, de ontwerpen van de studenten, voor zich.

Het gebouw is erg duurzaam geconcipieerd. Een flexibel casco en een open gevel maken het gebouw extreem aanpasbaar. Uiteraard wordt er optimaal geïsoleerd, maar het het vernuft zit in de betonvloeren. Betonkernactivering voor de verwarming en koeling, gekoppeld op een performante warmtepomp, maken het gebouw ook ecologisch duurzaam.

i.s.m. BM engineering

Facade

 

 

labo-ruimte

dakterras