project - herbestemming Creo

In de Arme Klarenstraat werd het klooster en de voormalige bibliotheek omgevormd tot centrum voor volwassenen onderwijs. Hoewel het gebouw geen beschermde status had, werd toch geopteerd om het karkas te behouden en opnieuw in te vullen met onderwijsruimtes. Daarbij werd het opzet van de kloosterplattegrond opnieuw gebruikt als basis. De lokalen worden ontsloten via een 'pandgang' rond een atriumruimte die fungeert als sociaal hart van de school. Een eenvoudig en flexibel opzet dat inzet op duurzaamheid.

Het gebouw kreeg een witte kleur om beide bouwdelen met elkaar te verbinden en het opnieuw markant in het stadsweefsel aanwezig te laten zijn. Inzet om een groene open ruimte aan de ontvangstzijde van het gebouw, maakt de stedenbouwkundige inpassing compleet.

i.s.m. Studio Verde, Boydens, Abicon