Architectuur zonder houdbaarheidsdatum

Bildt. kijkt naar architectuur in een stedelijk perspectief. ‘Architectuur is niet interessant’, een boutade die wil uitdrukken dat de stad primeert op de architectuur, is zowat het belangrijkste credo van het bureau. Architectuur is belangrijk en boeiend, maar wordt best bekeken vanuit het collectieve, de openbare ruimte. Gebouwen zijn de achtergrond van de stad. We bouwen voor meerdere generaties en moeten dus nadenken over wat onze kinderen met onze gebouwen zullen doen. We weten wat ze met onze gebouwen zullen doen: hergebruiken, aanpassen, verbouwen, recycleren.

Laat ons dus bouwen met het oog op hergebruik. Architectuur zonder houdbaarheidsdatum. We bouwen dus best open, niet te specifiek en niet te veel op maat. Liever overmaat, ruimte en flexibiliteit in het casco. Techniek niet op het voorplan, maar wel de ruimte, het licht, het materiaal. Een voorkeur voor sterke, mooi verouderende materialen. Een liefde voor baksteen, een zwak voor natuursteen, hout en bewerkt beton.

Bureau

Bildt. is een jong en performant bureau dat verder bouwt op 40 jaar ervaring in het vak. We staan voor dynamische traditie waarbij de relatie met onze klanten centraal staat. We zien ontwerp en realisatie als een intens samenwerken met de bouwheer en projectpartners om tot gedragen projecten te komen. Gedragen door het ontwerpteam en door de omgeving.

Stadsontwerp-Masterplan-Haalbaarheidsstudie

De stad is de drager voor de architectuur. Daarom willen we graag aan de stad verder werken. Dit doen we door elk project te starten met een visie op lange termijn. Een haalbaarheidsstudie toont ons de draagkracht van een site. We maken ze inzichtelijk met onderzoek naar de geschiedenis, de omgeving en naar densiteit en invulling. We gaan in dialoog met steden en gemeenten om de kwaliteiten van een site te herontdekken en te (her)waarderen voor zowel de stad als voor de bouwheer.