project - wonen Vichte

Voor Mijn Huis.

Het project vervangt 3 bestaande gebouwen door 4 nieuwe volumes die evenveel pleinen vormgeven. De invulling van de wijk in de Cardijnstraat, krijgt zo een licht verhoogde densiteit, samen met een beter bruikbare groenruimte. In het kader van sociaal wonen, werd het maximale uit het budget gehaald om duurzaam te ontwikkelen. De publieke ruimte werd kwaliteitsvol aangelegd en de gebouwen werden zo flexibel mogelijk ontworpen, zonder dragende binnenwanden. Het resultaat is een fris gekleurd ensemble dat door de repetitie rustig en tijdloos oogt en zich integreert in de bestaande wijk. Architectuur zonder houdbaarheidsdatum.

De gebouwen zijn rationeel geordend. Geschrankt ten opzichte van elkaar heeft elk gebouw een perfecte bezonning en wordt tegelijkertijd de open ruimte gestructureerd. Wat nauwere doorgangen tussen de geobuwen maken het doorwaadbaar, maar toch spannend. Dit zijn niet zo maar losse blokjes op een grasland. Ze vormen samen ruimte.