project - wonen Utrecht

Voor Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling.

Op een binnengebied aan de Maliesingel in Utrecht wordt een geheel van 9 woningen ontwikkeld tot een kwalitatief hoogstaande hofruimte. De woningen zijn van een breed en ondiep type en hebben zowel een voor- als achtertuin. De inplanting past zich aan aan de context, waardoor de woningen trapsgewijs verschuiven ten opzichte van elkaar. Het meanderende hof wordt halfopen verhard waardoor het een groen hart wordt. De gevelopbouw is rustig en maakt gebruik van een beperkt materialenpallet van genuanceerde baksteen en wit gepleisterde geveldelen.

i.s.m. bOb Van Reeth / Haver Droeze / Breed id