project - Boevrie

De voormalige schoolsite VTI in Brugge is gelegen aan de Boeveriepoort. De site wordt begrensd door Het Albertpark, de kloostertuin van de Godelieveabdij en de Boeveriestraat zelf. Het masterplan dat door bildt. werd ontworpen, zet in op een mix van grondgebonden stadswoningen aan de rand en gestapeld wonen in het hart. Deze strategie resulteert in een visueel kleinschalig project dat qua beeldvorming leunt op de 'Brugse' architectuur. Sobere volumes in baksteen en kaleiwerk wisselen elkaar af. De inzet is de tussenruimte, een aaneenschakeling van pleintjes en doorgangen die fungeren als stilteplek voor deze stadsinbreiding.

masterplan bildt. architecten

landschap Erik De Waele

architectuur i.s.m. noAarchitecten