project - wonen Emelgem

Voor De Mandel cvba.

De ontwikkeling van een voormalig klooster tot een uiterst geschikte plek voor een sociaal woonproject met een groot aandeel van assistentiewoningen. De typologie van een klooster is een evidente keuze. Niet omwille van een gewilde historische verwijzing, maar om de ruimtelijke kwaliteit die deze typologie in zich draagt. In essentie wil dit zeggen dat er wordt gebouwd volgens een aloude structuur rondom één centrale binnentuin (een hof). Het klooster bevat traditioneel gezien ook een rondgang of pandgang rondom dat hof. De pandgang kan, naast een plek van bezinning, ook gezien worden als een plek voor ontmoeting, om beschut te lopen of te zitten en te kijken naar een eventuele activiteit die plaatsneemt op het binnenhof.

Het project is ook bijzonder als voorbeeld voor inclusief wonen. Naast een klassiek aanbod aan sociale huisvesting, is ook een groot deel woningen voorzien voor hulpbehoevenden. Het ontwerp ervan is aangepast voor mindervalide personen of personen in een revalidatieperiode. De sociale woningen zijn complementair. De minder mobiele bewoners kunnen rekenen op de hulp van de hele gemeenschap.