project - wonen Emelgem

Voor De Mandel cvba.

De ontwikkeling van een voormalig klooster tot een uiterst geschikte plek voor een sociaal woonproject met een groot aandeel van assistentiewoningen. De typologie van een klooster is een evidente keuze. Niet omwille van een gewilde historische verwijzing, maar om de ruimtelijke kwaliteit die deze typologie in zich draagt. In essentie wil dit zeggen dat er wordt gebouwd volgens een aloude structuur rondom één centrale binnentuin (een hof). Het klooster bevat traditioneel gezien ook een rondgang of pandgang rondom dat hof. De pandgang kan, naast een plek van bezinning, ook gezien worden als een plek voor ontmoeting, om beschut te lopen of te zitten en te kijken naar een eventuele activiteit die plaatsneemt op het binnenhof.