project - wonen Peperhof

Voor Vanhaerents Project Development.

Masterplan voor de voormalige schoolsite aan de Peperstraat in Geel. Het plan schrijft zich in in de stadsplattegrond en maakt een nieuwe verbinding tussen de hoofdstraten. Centraal op het gebied wordt ruimte gemaakt voor een plein. De essentie van het masterplan is om, op een relatief smalle site, toch een doorgang te maken die aan beide zijden ondersteund wordt door bebouwing. Alle publieke ruimte wordt geflankeerd door voorname gebouwen.

Daarnaast wordt in gezet op hergebruik van karakteristieke elementen op de site. De gevels van de oude werkplaatsklassen worden hergebruikt om lofts en stadswoningen te herbergen. Deze ingreep weet het verleden van de site te integreren en verankert de site in de stad.

i.s.m. Denis Dujardin.