project - Kantoor Axxi

Het nieuwe kantoorgebouw voor Axxi is opgevat als een flexibele, ritmische structuur van beton. De centrale patio is een rustmoment voor de hectische bezigheid van het kantoor. Het is een plek die kan worden ingezet als verpozingsruimte, maar ook als vergaderruimte. In de beeldvorming van het gebouw is de patio subtiel aanwezig. De groene ruimte markeert de toegang tot het gebouw.

i.s.m. Studio Verde, buro E-norm