project - hybride BSTW63

Hybride gebouw met kantoor en woningen in stedelijke kern van Roeselare. Het gebouw gaat uit van een zo flexibel mogelijke footprint die op velerlei manieren kan worden ingevuld, ook op lange termijn. De vertaling daarvan in een eenvoudig bouwbare structuur resulteert in een duurzaam casco. De gevel is een vertaling van deze structuur. Metselwerklagen, horizontaal en verticaal, worden gebruikt om de gevel op schaal te brengen. De massiviteit getuigt van de lange duur. De facade wil een ingetogen gebaar zijn naar de straat en de stad toe. Daartoe draagt ook vooral de grote verdiepingshoogte bij. Ecologisch duurzame maatregelen zitten vooral in de gebouwschil, het gebruik van balansventilatie met warmteterugwinning en verwarming op lage temperatuur.