project - campus Zuid

Masterplan voor de scholencampus Zuid in Roeselare. Op de site tussen Zuidstraat, Botermarkt en Veldstraat, huist zowel het college als de land- en tuinbouwschool VABI. Het masterplan her-organiseert de verkeersstromen op de site en ontlast de centrumstraten van autoverkeer. Daarnaast wordt volop ingezet op ontharding van de speelruimtes. De groene kwaliteiten van de site worden als hefboom gebruikt.

Naast het landschappelijk ontwikkelen van de site worden binnen het masterplan verschillende bouwprojecten gepland, waaronder de bouw van een internaatsgebouw en een nieuwe landbouwschool. Waar het internaatsgebouw inzet op de integratie met de historische gebouwen op de site, zet de landbouwschool in op een hedendaagse architectuur die de site structureert in verschillende buitenkamers.

i.s.m. burO Groen, Ingenium, Establis